ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ, ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ , ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΕΜΒΟΛΟ (LUER LOCK) , ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ HUBER 16G ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. – ΑΔΑ: 6ΧΨΝ46907Θ-7ΛΣ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΨΗΦΙΑΚΑ, ΠΑΝΕΣ ΒΡΑΚΑΚΙ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑ , ΜΩΡΟΜΑΝΤΗΛΑ, ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΒΙΔΩΤΟ ΕΜΒΟΛΟ (LUER LOCK) , ΒΕΛΟΝΕΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ HUBER 16G ΜΕ ΑΕΡΑΓΩΓΟ ΓΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2023 13:50:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΨΝ46907Θ-7ΛΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου