«ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ 90-4.8, 60-4.8 & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 90-4.8», «ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ. ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΝΟΥΛΕΣ 11Χ100mm», «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΥΡΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ MARYLAND DISSECTOR Μ.Χ» – ΑΔΑ: 6ΧΝΩ46907Θ-4Λ6

Θέμα: «ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΡΡΑΦΗΣ-ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΙΣΤΩΝ 90-4.8, 60-4.8 & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΣΕΤΕΣ 90-4.8», «ΣΕΤ ΤΡΟΚΑΡ Μ.Χ. ΜΕ ΔΥΟ ΚΑΝΟΥΛΕΣ 11Χ100mm», «ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΥΡΤΗ ΛΑΒΙΔΑ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ MARYLAND DISSECTOR Μ.Χ»
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 14:12:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΧΝΩ46907Θ-4Λ6
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου