Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 688/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 6Χ8646907Θ-Ρ3Υ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 688/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 09:48:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Χ8646907Θ-Ρ3Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου