ΧΕ-2055 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 795/2023 – ΑΔΑ: 6ΑΖΑ46907Θ-Γ5Ω

Θέμα: ΧΕ-2055 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 795/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2023 14:16:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΖΑ46907Θ-Γ5Ω
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου