ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ & ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ – ΑΔΑ: 69ΝΣ46907Θ-76Ζ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΑ & ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
Ημερομηνία: 10/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 10/10/2023 11:47:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 69ΝΣ46907Θ-76Ζ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου