ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ : Την κάλυψη εξόδων της εταιρείας «ΓΚΕΡΑΝΤ ΓΙΟΝΟΥΖΑΪ/AMBUCARELIFE» – ΑΔΑ: 68Ε046907Θ-ΓΧΩ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ : Την κάλυψη εξόδων της εταιρείας «ΓΚΕΡΑΝΤ ΓΙΟΝΟΥΖΑΪ/AMBUCARELIFE»
Ημερομηνία: 25/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2023 10:16:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 68Ε046907Θ-ΓΧΩ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου