ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ – ΑΔΑ: 67ΤΤ46907Θ-ΕΒΕ

Θέμα: ΜΠΛΟΚ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2023 13:32:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΤΤ46907Θ-ΕΒΕ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου