ΧΕ-2042 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 305/2023 – ΑΔΑ: 67ΜΦ46907Θ-85Χ

Θέμα: ΧΕ-2042 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 305/2023
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/10/2023 11:01:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67ΜΦ46907Θ-85Χ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου