Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 799/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 66Ξ146907Θ-ΚΚ8

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 799/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 09/10/2023 11:16:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66Ξ146907Θ-ΚΚ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου