Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1108/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 66ΦΔ46907Θ-3ΥΣ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 1108/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 07:57:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 66ΦΔ46907Θ-3ΥΣ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου