ΧΕ-2065 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 784/2023 & ΧΕ 1422/2023 – ΑΔΑ: 65ΝΝ46907Θ-ΤΤ8

Θέμα: ΧΕ-2065 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 784/2023 & ΧΕ 1422/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 28/12/2023 12:40:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΝΝ46907Θ-ΤΤ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου