Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ στο ΓΝ Χαλκίδας ΠΜ – ΑΔΑ: 65ΗΠ46907Θ-ΒΟΔ

Θέμα: Βαθμολογική εξέλιξη ιατρού ΕΣΥ στο ΓΝ Χαλκίδας ΠΜ
Ημερομηνία: 31/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/10/2023 10:24:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΗΠ46907Θ-ΒΟΔ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου