ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 65ΕΔ46907Θ-ΘΜΨ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΣΑΚΟΥΣ ΚΟΛΟΣΤΟΜΙΑΣ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 03/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/10/2023 08:31:37
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΕΔ46907Θ-ΘΜΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου