ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ – ΑΔΑ: 64Θ446907Θ-ΜΩ2

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΡΥΣΤΟΥ
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/10/2023 11:00:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64Θ446907Θ-ΜΩ2
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου