ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΕ ΑΡΓΙΝΙΝΗ , ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΗΜΒ ABOUND 24GR SACHETI ". – ΑΔΑ: 64ΧΦ46907Θ-1ΜΞ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΣΚΕΥΑΣΜΑ ΜΕ ΑΡΓΙΝΙΝΗ , ΓΛΟΥΤΑΜΙΝΗ ΚΑΙ ΗΜΒ ABOUND 24GR SACHETI ".
Ημερομηνία: 25/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/10/2023 09:45:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 64ΧΦ46907Θ-1ΜΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου