ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ – ΑΔΑ: 63ΘΠ46907Θ-73Ι

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΓΙΑ ΦΟΡΗΤΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΗΡΑ
Ημερομηνία: 30/10/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/10/2023 14:11:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63ΘΠ46907Θ-73Ι
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου