ΧΕ-2060 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 410/2023 – ΑΔΑ: 636Ξ46907Θ-Γ6Υ

Θέμα: ΧΕ-2060 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 410/2023
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:04:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 636Ξ46907Θ-Γ6Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου