ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΑΔΑ: 62ΨΤ46907Θ-3ΙΟ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΑ-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Ημερομηνία: 09/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/11/2023 14:30:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΨΤ46907Θ-3ΙΟ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου