Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 131/2023 πράξης. – ΑΔΑ: 62ΔΩ46907Θ-ΜΩ2

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 131/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/10/2023 09:37:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 62ΔΩ46907Θ-ΜΩ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου