ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Δ.Α. – ΑΔΑ: 629Τ46907Θ-Μ91

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΑΚΤΕΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ Δ.Α.
Ημερομηνία: 13/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/10/2023 14:32:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 629Τ46907Θ-Μ91
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου