ΧΕ-2072 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1830/2023 – ΑΔΑ: 622846907Θ-ΨΓ6

Θέμα: ΧΕ-2072 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1830/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/12/2023 08:40:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 622846907Θ-ΨΓ6
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου