Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.220 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: 61ΕΒ46907Θ-ΖΦΤ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.220 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 18/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/10/2023 10:29:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61ΕΒ46907Θ-ΖΦΤ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου