ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΛΟΙΜΩΔΗ) – ΑΔΑ: 60Ψ546907Θ-ΖΩΝ

Θέμα: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ (ΛΟΙΜΩΔΗ)
Ημερομηνία: 26/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/10/2023 10:41:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Ψ546907Θ-ΖΩΝ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου