Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.276 /2023 πράξη. – ΑΔΑ: 60ΟΤ46907Θ-ΙΞ4

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ.276 /2023 πράξη.
Ημερομηνία: 04/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/10/2023 09:43:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΟΤ46907Θ-ΙΞ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου