Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2366/2023 πράξη. – ΑΔΑ: 60Κ646907Θ-ΓΒ6

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 2366/2023 πράξη.
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/10/2023 14:02:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Κ646907Θ-ΓΒ6
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου