ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ – ΑΔΑ: 60Η546907Θ-470

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΙΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ
Ημερομηνία: 05/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/11/2023 12:15:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60Η546907Θ-470
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου