ΧΕ-2094 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1840/2023 – ΑΔΑ: 604Π46907Θ-5ΓΟ

Θέμα: ΧΕ-2094 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1840/2023
Ημερομηνία: 06/10/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:04:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 604Π46907Θ-5ΓΟ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου