Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΡΞΣΝ46907Θ-ΔΤ8

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 14:23:09
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΞΣΝ46907Θ-ΔΤ8
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου