Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την τριετή προμήθεια των ειδών: "ΧΑΡΤ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΝΟΣΟΚ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ–ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ" – ΑΔΑ: ΡΩΥΛ46907Θ-ΠΣΠ

Θέμα: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την τριετή προμήθεια των ειδών: "ΧΑΡΤ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΝΟΣΟΚ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ–ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ"
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/09/2023 10:21:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΥΛ46907Θ-ΠΣΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου