ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΓΑΖΕΣ- ΟΔΟΝΤ/ΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ – ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ – ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ " . – ΑΔΑ: ΡΟΔΡ46907Θ-ΣΜΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΓΑΖΕΣ- ΟΔΟΝΤ/ΚΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ –
ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ – ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ " .
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 13:48:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΟΔΡ46907Θ-ΣΜΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου