Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 405/2022 Σύμβάασης Νοσοκομείου για την συντήρηση ανελκυστήρων Κ.Ψ.Υ & ΚΕΦΙΑΠ . – ΑΔΑ: ΡΩΔΜ46907Θ-ΔΣΧ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 405/2022 Σύμβάασης Νοσοκομείου για την συντήρηση ανελκυστήρων Κ.Ψ.Υ & ΚΕΦΙΑΠ .
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 14:05:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩΔΜ46907Θ-ΔΣΧ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου