Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1032/2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΡΩ9Ψ46907Θ-Ψ5Σ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ. 1032/2023 πράξης.
Ημερομηνία: 12/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/09/2023 13:51:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΩ9Ψ46907Θ-Ψ5Σ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου