ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ C-ARM ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΡΗΠΞ46907Θ-6ΑΜ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ 1ης ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ & ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 2ης ΑΚΤΙΝΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ C-ARM ΣΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/09/2023 14:18:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΗΠΞ46907Θ-6ΑΜ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου