ΧΕ-1921 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤA ΧΕ 417/2023 & XE 785/2023 – ΑΔΑ: ΡΗΦΗ46907Θ-ΩΕΗ

Θέμα: ΧΕ-1921 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤA ΧΕ 417/2023 & XE 785/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:52:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΗΦΗ46907Θ-ΩΕΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου