ΧΕ-1934 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 734/2023 & ΧΕ 735/2023 – ΑΔΑ: ΡΓ7Ι46907Θ-ΠΟΕ

Θέμα: ΧΕ-1934 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 734/2023 & ΧΕ 735/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2023 14:52:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΡΓ7Ι46907Θ-ΠΟΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου