ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ " ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η.Δ.Ι.Κ.Α Α.Ε . – ΑΔΑ: Ρ97Α46907Θ-ΣΣΙ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ " ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ " ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η.Δ.Ι.Κ.Α Α.Ε .
Ημερομηνία: 08/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/09/2023 14:22:59
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ97Α46907Θ-ΣΣΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου