ΧΕ-1908 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 325/2023 – ΑΔΑ: Ρ76546907Θ-ΒΟ5

Θέμα: ΧΕ-1908 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 325/2023
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/11/2023 15:03:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ76546907Θ-ΒΟ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου