αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού – ΑΔΑ: Ρ6Β046907Θ-ΚΩ3

Θέμα: αποδοχή παραίτησης ειδικευόμενου ιατρού
Ημερομηνία: 20/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 14:29:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6Β046907Θ-ΚΩ3
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου