ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΔΑ: Ρ6Σ046907Θ-ΤΜΨ

Θέμα: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ημερομηνία: 26/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 26/09/2023 13:38:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ6Σ046907Θ-ΤΜΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου