ΧΕ-1907 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1611/2023 – ΑΔΑ: Ρ4ΤΚ46907Θ-19Ρ

Θέμα: ΧΕ-1907 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1611/2023
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/12/2023 14:16:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ4ΤΚ46907Θ-19Ρ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου