ΧΕ-1882 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΠΛΕ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΖΖ346907Θ-ΕΚΥ

Θέμα: ΧΕ-1882 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΑΚΡΥΛΙΚΕΣ ΜΠΛΕ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 15/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:17:30
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΖ346907Θ-ΕΚΥ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου