Ένας παιδιατρικός αισθητήρας οξυμετρίας μιας χρήσεως με κωδ. είδους CPV 33140000-3, 15 τεμ. για παλμικό οξύμετρο VM2160 του Τ.Ε.Π. – ΑΔΑ: ΨΖΡ146907Θ-ΓΛΒ

Θέμα: Ένας παιδιατρικός αισθητήρας οξυμετρίας μιας χρήσεως με κωδ. είδους CPV 33140000-3, 15 τεμ. για παλμικό οξύμετρο VM2160 του Τ.Ε.Π.
Ημερομηνία: 22/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2023 11:41:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΡ146907Θ-ΓΛΒ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου