ΧΕ-1924 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1615/2023 & ΧΕ 1923/2023 – ΑΔΑ: ΨΖΨ746907Θ-ΕΥΖ

Θέμα: ΧΕ-1924 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΧΕ 1615/2023 & ΧΕ 1923/2023
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/09/2023 12:18:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΨ746907Θ-ΕΥΖ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου