ΧΕ-1812 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 394/2023 – ΑΔΑ: ΨΖΜΦ46907Θ-463

Θέμα: ΧΕ-1812 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 394/2023
Ημερομηνία: 11/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 09:58:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΜΦ46907Θ-463
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου