Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 4Χ4 CM (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΚΑΙ 8Χ4CM» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΖΧ046907Θ-ΠΞ2

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια των ειδών «ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΟΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ 4Χ4 CM (ΧΩΡΙΣ LATEX) ΚΑΙ 8Χ4CM» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 25/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/09/2023 10:06:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΧ046907Θ-ΠΞ2
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου