Κατασκευή διαχωριστικού στη γραμματεία των διαγνωστικών εργαστηρίων – ΑΔΑ: ΨΥΡΛ46907Θ-7ΗΖ

Θέμα: Κατασκευή διαχωριστικού στη γραμματεία των διαγνωστικών εργαστηρίων
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 09:22:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΡΛ46907Θ-7ΗΖ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου