ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ) – ΑΔΑ: ΨΥΓΑ46907Θ-ΥΑΠ

Θέμα: ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΟ ΦΙΑΛΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ (ΙΟΥΛΙΟΥ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)
Ημερομηνία: 05/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/09/2023 08:43:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΓΑ46907Θ-ΥΑΠ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου