Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 405/2022 Σύμβάασης Νοσοκομείου για την συντήρηση ανελκυστήρων Κ.Ψ.Υ & ΚΕΦΙΑΠ . – ΑΔΑ: ΨΞΚ346907Θ-ΩΛ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 405/2022 Σύμβάασης Νοσοκομείου για την συντήρηση ανελκυστήρων Κ.Ψ.Υ & ΚΕΦΙΑΠ .
Ημερομηνία: 19/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/09/2023 14:02:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΚ346907Θ-ΩΛ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου