Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας. – ΑΔΑ: ΨΒΦΝ46907Θ-ΧΓΒ

Θέμα: Κατάθεση προσφοράς για την προμήθεια «ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ» για την λειτουργία του Γ.Ν. Χαλκίδας.
Ημερομηνία: 01/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/09/2023 11:37:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΦΝ46907Θ-ΧΓΒ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου