Καλώδιο δικτύου U/UTP 4X24AWG CAT6 – ΑΔΑ: ΨΒΕ946907Θ-4ΙΧ

Θέμα: Καλώδιο δικτύου U/UTP 4X24AWG CAT6
Ημερομηνία: 18/09/2023 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/09/2023 13:08:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΒΕ946907Θ-4ΙΧ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου